Chào mừng bạn đến với website MN Ánh Sao

Điạ chỉ: Thượng Thanh - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: 0438777040

Email: mnanhsao@longbien.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Quyên
Nguyễn Thị Quyên

Ngày sinh: 29/8/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0438777040

Điện thoại riêng: 0983922261

Email liên lạc: @gmail.com

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Trần Thị Đình An
Trần Thị Đình An

Ngày sinh: 18/4/1987

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bồ Đề - Long Biên- Hà Nội

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0438777040

Điện thoại riêng: 0376352337

Email liên lạc: dinhanthanhhai8782@gmail.com

Phó hiệu trưởng
Hà Thị Thùy
Hà Thị Thùy

Ngày sinh: 15/3/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thọ Xuân - Thanh Hóa

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: P. Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0438777040

Điện thoại riêng: 0973962635

Email liên lạc: thuyht14@gmail.com

P. Hiệu trưởng

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Mầm Non Ánh Sao

Địa chỉ: Tổ 21 phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Đỗ Thị Huế

Liên hệ: SĐT 0438777040 | Email: mnanhsao@longbien.edu.vn